تبلیغات     محیطی
در عرصه رقابت ، همواره انهایی موفقترند که با شناخت کافی از بازار عرضه و تقاضا، با معرفی جذاب و اصولی محصولات و خدمات خود مشتری را متقاعد کنند و چیزی ارایه دهند که بهترین باشد. در این راستا بخش تولید فراهنگ با استفاده از هنر تاثیر گذاری در دنیای مدرن و جدیدترین امکانات تصویربرداری و تصویر سازی، همراه با لوازم مدرن حرکتی زمینی و پروازی ، امکانات نورپردازی و جلوه های ویژه و طراحی سه بعدی و گرافیک کامپیوتری توسط هنرمندان دانش اموخته این مجموعه ، توانسته است با اجرای پروژه های تبلیغاتی، تلویزیونی و سینمایی تاثیر بسزایی در عرصه رقابت و معرفی محصولات و خدمات داشته باشد.
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*18
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: بلوار وکیل آباد-بین جلال آل احمد و بلوار سیدرضی
 • موقعیت: نمای آزادی
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/01/24
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*18
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: بلوار وکیل آباد-بین جلال آل احمد و سید رضی
 • موقعیت: دید از سه راه طرقبه
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/02/31
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*15
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: بلوار وکیل آباد- بین دانش آموز و دانشجو (بعد از بلوار دانش آموز)
 • موقعیت: نمای سه راه طرقبه
 • وضعیت: رزرو
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*15
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: بلوار وکیل آباد-بین دانش آموز و دانشجو (بعد از بلوار دانش آموز)
 • موقعیت: نمای آزادی
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/01/12
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*15
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: بلوار وکیل آباد-ابتدای بلوار اقبال لاهوری
 • موقعیت: نمای آزادی
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1395/12/29
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*15
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: بلوار وکیل آباد-ابتدای بلوار اقبال لاهوری
 • موقعیت: نمای سه راه طرقبه
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/01/16
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*22
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: بلوار وکیل آباد-مجتمع پردیس
 • موقعیت: نمای آزادی
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/01/31
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*22
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: بلوار وکیل آباد- مجتمع پردیس
 • موقعیت: دید از سه راه طرقبه
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1395/10/21
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*12
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار مدرس
 • مکــــان: بلوار مدرس-ابتدای خیابان مدرس-چهارراه مدرس
 • موقعیت: چهارراه خسروی
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/01/31
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*10
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار مدرس
 • مکــــان: بلوار مدرس-ابتدای خیابان مدرس-چهارراه مدرس
 • موقعیت: نمای مدرس
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1395/10/21
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*12
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار خیام
 • مکــــان: بلوار خیام-بین چهارراه خیام و میدان سپاد-جنب پسران کریم
 • موقعیت: نمای خیام
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1395/10/21
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*12
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار خیام
 • مکــــان: بلوار خیام-بین چهارراه خیام و میدان سپاد-جنب پسران کریم
 • موقعیت: نمای میدان سپاد
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1395/10/21
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*10
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار مطهری
 • مکــــان: خیابان مطهری- نبش مطهری 43
 • موقعیت: نمای چهارراه مطهری
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*10
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار مطهری
 • مکــــان: خیابان مطهری-نبش مطهری 43
 • موقعیت: نمای چهارراه هدایت
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1395/10/21
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*15
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان امام علی (ع)
 • مکــــان: بزرگراه امام علی (ع)- میدان امام علی (ع)
 • موقعیت: نمای میدان امام حسن
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1395/10/21
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*15
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان امام علی (ع)
 • مکــــان: بزرگراه امام علی (ع)-میدان امام علی (ع)
 • موقعیت: نمای قائم
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1395/10/21
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*10
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار امامیه
 • مکــــان: بلوارامامیه-بین امامیه 5 و 7
 • موقعیت: نمای میدان امام علی (ع)
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*10
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار امامیه
 • مکــــان: بلوار امامیه-بین امامیه 5و 7
 • موقعیت: نمای چهارراه مخابرات
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1395/10/21
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*12
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار شاهد
 • مکــــان: بلوا رشاهد-شاهد 17
 • موقعیت: نمای میدان امام حسن
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*12
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار شاهد
 • مکــــان: بلوار شاهد -شاهد 17
 • موقعیت: نمای شاهد- نمای چهارراه ورزش
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/01/31
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*18
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بزرگراه آزادی
 • مکــــان: بزرگراه آزادی-آزادی 117-ابتدای بلوار میثاق
 • موقعیت: نمای ورودی شهر-دید از قوچان
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/01/17
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*18
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بزرگراه آزادی
 • مکــــان: بزرگراه آزادی- آزادی 117-ابتدای بلوار میثاق
 • موقعیت: نمای خروجی شهر-دید از مشهد
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*12
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بزرگراه آزادی
 • مکــــان: بزرگراه آزادی-نبش آزادی 111
 • موقعیت: نمای خروجی شهر-دید از مشهد
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*12
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بزرگراه آزادی
 • مکــــان: بزرگراه آزادی-نبش آزادی111
 • موقعیت: نمای ورودی شهر-دید از قوچان
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*15
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بزرگراه آزادی
 • مکــــان: بزرگراه آزادی -نبش آزادی105
 • موقعیت: نمای مشهد-خروجی شهر
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/01/16
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 18*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بزرگراه آزادی
 • مکــــان: بزرگراه آزادی-نبش آزادی 105
 • موقعیت: نمای قوچان-ورودی شهر
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 18*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بزرگراه آزادی
 • مکــــان: بزرگراه آزادی-ابتدای جانباز
 • موقعیت: نمای آزادی
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1395/10/21
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*12
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار فرامرز عباسی
 • مکــــان: بلوار فرامرز عباسی
 • موقعیت: نمای چهارراه فرامرز
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*10
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار فرامرز عباسی
 • مکــــان: بلوا رفرامرز عباسی
 • موقعیت: نمای بلوار جانباز
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1395/10/21
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 15*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بزرگراه شهید چراغچی
 • مکــــان: بزرگراه شهید چراغچی-نبش چراغچی 68-بین میدان شهید فهمیده و میدان خیام
 • موقعیت: نمای میدان سپاد-(خیام)
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1395/10/24
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 15*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بزرگراه شهید چراغچی
 • مکــــان: بزرگراه شهید چراغچی-نبش چراغچی 68-بین میدان شهید فهمیده و میدان خیام
 • موقعیت: نمای میدان فهمیده
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1395/10/24
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 12*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بزرگراه شهید چراغچی
 • مکــــان: بزرگراه شهید چراغچی-میدان فهمیده
 • موقعیت: میدان امام حسین
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1395/10/21
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 12*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بزرگراه شهید چراغچی
 • مکــــان: بزرگراه شهید چراغچی-میدان فهمیده
 • موقعیت: نمای قائم
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1395/10/21
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 15*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بزرگراه شهید چراغچی
 • مکــــان: بزرگراه شهید چراغچی- بعد از میدان خیام-نرسیده به ابوطالب
 • موقعیت: نمای امام حسین (ع)
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 15*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بزرگراه شهید چراغچی
 • مکــــان: بزرگراه شهید چراغچی-بین چراغچی 36-38
 • موقعیت: نمای فهمیده-(نمای سپاد یا رفت)
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 15*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: صدمتری
 • مکــــان: صد متری پل فجر- ( بزرگراه همت- بعد از پل فجر)
 • موقعیت: نمای میدان امام حسین (ع)
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 15*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: صدمتری
 • مکــــان: صدمتری پل فجر-(بزرگراه همت-بعد از پل فجر)
 • موقعیت: نمای گلشهر
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 12*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار خواجه ربیع
 • مکــــان: خیابان خواجه ربیع-جنب پایانه خواجه ربیع
 • موقعیت: نمای میدان امام حسین
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 11*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار خواجه ربیع
 • مکــــان: خیابان خواجه ربیع-جنب پایانه خواجه ربیع
 • موقعیت: نمای بلوار خواجه ربیع
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 15*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بزرگراه غدیر
 • مکــــان: بزرگراه غدیر-بین میدان غدیر و بلوار مصلی- شهرک شهید بهشتی
 • موقعیت: نمای شهرک شیرین-(نمای بلوار مصلی)
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 15*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بزرگراه غدیر
 • مکــــان: بزرگراه غدیر-بین میدان غدیر و بلوار مصلی-شهرک شهید بهشتی
 • موقعیت: نمای میدان غدیر
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 10*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار طبرسی
 • مکــــان: خیابان طبرسی- نبش طبرسی 58
 • موقعیت: نمای حرم
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/01/31
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 10*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار طبرسی
 • مکــــان: خیابان طبرسی-نبش طبرسی 58
 • موقعیت: نمای پل فجر
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/01/31
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 18*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار مصلی
 • مکــــان: بلوار مصلی-میدان عدالت
 • موقعیت: نمای حرم
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/01/31
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 18*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار مصلی
 • مکــــان: بلوار مصلی-میدان عدالت
 • موقعیت: نمای بلوار مصلی
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/01/31
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 12*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار توس
 • مکــــان: بلوار توس - توس 10
 • موقعیت: نمای فهمیده
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 12*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار توس
 • مکــــان: بلوار توس -توس 10
 • موقعیت: نمای چهارراه خیام
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 10*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار توس
 • مکــــان: بلوار توس-توس 65
 • موقعیت: دید از میدان فهمیده
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 10*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار توس
 • مکــــان: بلوار توس-توس 65
 • موقعیت: دید از بلوار توس
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 10*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار نبوت
 • مکــــان: بلوار نبوت-پشت بازار بزرگ فردوسی
 • موقعیت: نمای رفت از بازار
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*10
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار نبوت
 • مکــــان: بلوار نبوت-پشت بازار بزرگ فردوسی
 • موقعیت: نمای برگشت از بازار
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*10
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار رسالت
 • مکــــان: خیابان رسالت-نبش رسالت 65-(بین رسالت 65-63)
 • موقعیت: نمای رسالت -(نمای رفت)
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3*10
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار رسالت
 • مکــــان: خیابان رسالت -نبش رسالت65-(بین رسالت 65-63)
 • موقعیت: نمای کارخانه سیمان -(نمای برگشت )
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 4*10
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان راه آهن
 • مکــــان: میدان راه آهن ضلع شمال شرقی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 7*20
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان آزادی
 • مکــــان: میدان آزادی-کترینگ رضایی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*8
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: چهارراه دانشجو
 • مکــــان: چهارراه دانشجو-ضلع جنوب غربی
 • موقعیت:
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1395/11/01
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 4*10
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار خیام
 • مکــــان: بلوار خیام-چهارراه ششصددستگاه (چهارراه ارشاد)
 • موقعیت:
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1395/11/19
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 4*12
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان استقلال
 • مکــــان: میدان استقلال-ضلع شرقی
 • موقعیت: نمای میدان استقلال
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1395/11/19
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 4*12
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان استقلال
 • مکــــان: میدان استقلال-ضلع شرقی
 • موقعیت: نمای چهارراه فرامرز عباسی
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1395/12/09
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3.50*18
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بزرگراه آزادی
 • مکــــان: بلوار آزادی-حدفاصل میدان استقلال و میدان قائم
 • موقعیت: نمای میدان قائم
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1395/10/20
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3.75*12
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار ملک آباد
 • مکــــان: بلوار ملک آباد-ابتدای بزرگمهر
 • موقعیت: نمای ملک آباد
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/02/24
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3.75*12
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار ملک آباد
 • مکــــان: بلوار ملک آباد-ابتدای بزرگمهر
 • موقعیت: نمای آزادی
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/01/16
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: عرشه پل
 • ابـــــعاد: 3.50*18
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بزرگراه آزادی
 • مکــــان: بلوار آزادی-حدفاصل میدان استقلال و میدان قائم
 • موقعیت: نمای میدان استقلال
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1395/10/21
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 7*20
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان آزادی
 • مکــــان: میدان آزادی - ضلع جنوب غربی ( دانشگاه فردوسی)
 • موقعیت: ضلع جنوب غربی
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 4/5*8/5
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: چهارراه کلاهدوز
 • مکــــان: سناباد- تقاطع کلاهدوز
 • موقعیت: تقاطع کلاهدوز
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان آزادی
 • مکــــان: میدان آزادی-ابتدای بلوار ملک آباد ضلع شمال شرقی-سی گل
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان آزادی
 • مکــــان: میدان آزادی-ابتدای بلوار وکیل آباد-روبروی پارک ملت
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار خیام
 • مکــــان: تقاطع بلوار خیام-ارشاد
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان آزادی
 • مکــــان: بلوار آزادی-ابتدای سجاد
 • موقعیت:
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/08/12
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان آزادی
 • مکــــان: بلوار آزادی-نرسیده به میدان استقلال
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار آزادی
 • مکــــان: بلوار آزادی-آزادی 34
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار آزادی
 • مکــــان: بلوار آزادی-ابتدای بلوار معلم
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار آزادی
 • مکــــان: تقاطع بلوار آزادی-جانباز
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بزرگراه کلانتری
 • مکــــان: بزرگراه کلانتری-نرسیده به درب دانشگاه
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بزرگراه کلانتری
 • مکــــان: بزرگراه کلانتری-نرسیده به میدان جمهوری- کلانتری 2
 • موقعیت:
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/08/12
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: بلوار وکیل آباد- ابتدای بلوار امامت و سه راه آزادشهر
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: بلوار وکیل آباد-ابتدای بلوا رسید رضی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: بلوار وکیل آباد -ابتدای بلوار دانشجو
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: بلوار وکیل آباد- ابتدای صدف
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: بلوار وکیل آباد- ابتدای دندانپزشکان
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: بلوار وکیل آباد- ابتدای بلوار هفت تیر
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: بلوا روکیل آباد-ابتدای صیاد شیرازی (هتل پلرس)
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: کد S018- بلوار وکیل آباد-ابتدای کوثر
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: بلوار وکیل آباد-مقابل دانشگاه فردوسی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: ابتدای بلوار وکیل آباد به سمت مشهد پل پرتویی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: کد S021- بلوار وکیل آباد- ابتدای پل نمایشگاه
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: بلوار وکیل آباد-بعد از پل نمایشگاه- به طرف طرقبه و شاندیز
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: بلوار وکیل آباد-ابتدای بلوار هاشمیه
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران: 1396/08/12
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: بلوار وکیل آباد-ابتدای اقبال لاهوری
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: بلوار وکیل آباد- ابتدای هنرستان
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: تقاطع بلوار هفت تیر-صارمی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوا رپیروزی
 • مکــــان: بلوا رپیروزی-پیروزی 47
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوا رپیروزی
 • مکــــان: تقاطع پیروزی-صیاد-ضلع جنوب غربی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: تقاطع کوثر و صارمی- دور میدان
 • موقعیت:
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/08/29
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوا رهاشمیه
 • مکــــان: تقاطع هاشمیه و صارمی-دور میدان
 • موقعیت:
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/08/12
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: فکوری
 • مکــــان: تقاطع بلوار فکوری-دلاوران
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوا رهنرستان
 • مکــــان: بلوار هنرستان-تقاطع هنرستان-صارمی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: باهنر
 • مکــــان: بلوار باهنر-تقاطع باهنر 5و3
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان فلسطین
 • مکــــان: میدان فلسطین ابتدای منتظری-ضلع شمال شرقی
 • موقعیت:
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان فلسطین
 • مکــــان: میدان فلسطین-ابتدای بلوار ملک آباد
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار ملک آباد
 • مکــــان: بلوار ملک آباد-ابتدای بزرگمهر
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار خیام
 • مکــــان: بلوار خیام شمالی-ابتدای بلوار توس
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار شاهد
 • مکــــان: بلوار شاهد-جنب هتل همای شماره2-دید از بلوار جانباز جنوبی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار خیام
 • مکــــان: چهارراه خیام سجاد-مقابل مسکن و شهرسازی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار ملک آباد
 • مکــــان: بلوار ملک آباد-ابتدای سه راه خیام
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: سه راه فلسطین
 • مکــــان: سه راه فلسطین-دید از میدان راهنمایی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار آموزگار
 • مکــــان: بلوار آموزگار-تقاطع دانشجو-آموزگار
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: سه راه فلسطین
 • مکــــان: میدان راهنمایی-ضلع شمال غربی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: سازمان آب
 • مکــــان: بلوار سازمان آب تقاطع صادقی-اسفندیانی-مقابل بازار گوهر شاد
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: تقاطع مجد
 • مکــــان: تقاطع مجد-آبکوه
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وکیل آباد
 • مکــــان: بلوار کلاهدوز-تقاطع کلاهدوز و آبکوه
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوا راحمدآباد
 • مکــــان: بلوار احمدآباد-تقاطع کلاهدوز-احمدآباد
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان بسیج
 • مکــــان: میدان بسیج-ابتدای خیابان بهار
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: سازمان آب
 • مکــــان: بلوار سازمان آب-تقاطع صادقی-ارشاد-ضلع جنوب غربی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان جانباز
 • مکــــان: کد S052-میدان جانباز-ضلع شمال غربی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان فردوسی
 • مکــــان: میدان فردوسی-ضلع شمال غربی(بلوار فردوسی)
 • موقعیت:
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/08/12
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان فردوسی
 • مکــــان: میدان فردوسی-ضلع جنوب غربی(بلوار سازمان آب)
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار سیدرضی
 • مکــــان: بلوار سید رضی-سید رضی 50
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوا رمعلم
 • مکــــان: بلوار معلم-فارغ التحصیلان(جهت استند بدون تابلو به دلیل کابل برق)
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوا رشفا
 • مکــــان: بلوار شفاء-بلوار عبدالمطلب
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوا رشفا
 • مکــــان: میدان الماس شرق
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوا رمعلم
 • مکــــان: بلوار معلم-میدان دانش
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوا رمعلم
 • مکــــان: میدان معلم-معلم17-جنب فضای سبز
 • موقعیت:
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/08/12
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوا رمعلم
 • مکــــان: تقاطع بلوار معلم-دانش آموز
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: قاسم آباد
 • مکــــان: قاسم آباد-میدان فلاحی(دانشگاه خیام)
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: قاسم آباد
 • مکــــان: قاسم آباد-استاد یوسفی 17(دانشگاه آزاد)
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان امام علی
 • مکــــان: میدان امام علی-ابتدای امامیه 4-2
 • موقعیت:
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: قاسم آباد
 • مکــــان: قاسم آباد-میدان حجاب-ضلع جنوب شرقی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: قاسم آباد
 • مکــــان: قاسم آباد-تقاطع امامیه و شاهد(ضلع شمال شرقی)
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: قاسم آباد
 • مکــــان: قاسم آباد-انتهای شاهد-پلیس راه امام هادی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار خیام
 • مکــــان: تقاطع بلوار خیام-فردوسی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: قاسم آباد
 • مکــــان: قاسم آباد-چهارراه اندیشه
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار فکوری
 • مکــــان: تقاطع بلوار فکوری-سرافرازان
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار پیروزی
 • مکــــان: بلوار پیروزی-میدان اقبال-ضلع جنوب شرقی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار پیروزی
 • مکــــان: بلوار پیروزی-حدفاصل لادن واقبال
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: سه راه کاشانی
 • مکــــان: سه راه کاشانی
 • موقعیت:
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/08/12
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان امام خمینی
 • مکــــان: میدان امام خمینی-ضلع شمال غربی
 • موقعیت:
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/08/12
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان امام خمینی
 • مکــــان: خیابان امام خمینی 26-روبروی بانک ملی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان امام خمینی
 • مکــــان: امام خمینی-سه راه دارایی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: چهار طبقه
 • مکــــان: چهار طبقه(جهت استند بغل تابلو ندارد)
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان ده دی
 • مکــــان: میدان ده دی-دور میدان
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان حافظ
 • مکــــان: میدان حافظ
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار نامجو
 • مکــــان: انتهای بلوار نامجو-میدان جهاد
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: چهارراه استانداری
 • مکــــان: چهارراه استانداری-روبروی بیمارستان بنت الهدی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: جمهوری اسلامی
 • مکــــان: جمهوری اسلامی-ابتدای بلوار فرودگاه-زیر پل غدیر
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: چهارراه نخریسی
 • مکــــان: چهارراه نخریسی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار جمهوری اسلامی
 • مکــــان: بلوار جمهوری اسلامی-چهارراه مقدم-روبروی شهرداری منطقه 7
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: مصلی
 • مکــــان: مصلی-جنب خشکبار مصلی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: خیابان شهید رستمی
 • مکــــان: خیابان شهید رستمی-تقاطع مصلی
 • موقعیت:
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران: 1396/08/12
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: خواجه ربیع
 • مکــــان: خواجه ربیع-بلوار بهن-بین بهمن 38-36
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: خواجه ربیع
 • مکــــان: خواجه ربیع-بلوار بهمن-بهمن2
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: امت
 • مکــــان: امت-ایثار
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: چهارراه سیلو
 • مکــــان: چهارراه سیلو-خیابان گاز-رسالت 16
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان امام حسین
 • مکــــان: میدان امام حسین-جنب مسجد
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: خیابان فداییان اسلام
 • مکــــان: خیابان فدائیان اسلام-تقاطع پروین اعتصامی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار میثاق
 • مکــــان: بلوار میثاق-میدان مجیدیه-به سمت پلیس راه
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار مجیدیه
 • مکــــان: بلوار مجیدیه-مجیدیه 33
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: قاسم آباد
 • مکــــان: قاسم آباد-میدان مادر
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: قاسم آباد
 • مکــــان: S099
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: قاسم آباد
 • مکــــان: قاسم آباد-محمدیه 23-جنب دانشگاه آزاد
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار میثاق
 • مکــــان: بلوار میثاق-قاسم آباد-تقاطع میثاق -امامیه
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: قاسم آباد
 • مکــــان: -قاسم آباد-بلوار الهیه-میدان ولیعصر
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار میثاق
 • مکــــان: بلوار میثاق-قاسم آباد-میدان مجیدیه-به سمت نمایشگاه
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: قاسم آباد
 • مکــــان: قاسم آباد-بلوار شاهد-شاهد2
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: کامیاب
 • مکــــان: تقاطع کامیاب-عبادی(بلوار راه آهن)
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: پایانه انقلاب
 • مکــــان: پایانه انقلاب
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: خواجه ربیع
 • مکــــان: خیابان خواجه ربیع-مهر مادر-یوسف زاده
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: خیابان فداییان اسلام
 • مکــــان: انتهای فدائیان اسلام-پایانه غدیر
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار ابوطالب
 • مکــــان: بلوار ابوطالب-ابوطالب70
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میامی
 • مکــــان: بلوار میامی-بلوار کرامت-میدان جمعه بازار
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میرزا کوچک خان
 • مکــــان: تقاطع میرزا کوچک خان-مجلسی-شهرداری منطقه 5
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان فهمیده
 • مکــــان: میدان فهمیده-پارک پردیس
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوارسیدی
 • مکــــان: بلوار سیدی-تقاطع بلوار صبا-ثامن
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: گلشهر
 • مکــــان: خیابان پنج تن-پنج تن45
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: گلشهر
 • مکــــان: اول خیابان گلشهر-خیابان آوینی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان شریعتی
 • مکــــان: میدان شریعتی(تقی آباد)-ابتدای خیابان بهار
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار هاشمیه
 • مکــــان: بلوار هاشمیه-هاشمیه 51
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوا رپیروزی
 • مکــــان: بلوار پیروزی-خاقانی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان جوان
 • مکــــان: میدان جوان ابتدای فکوری
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان معراج
 • مکــــان: میدان معراج جاده قدیم قوچان
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وحدت
 • مکــــان: بلوار وحدت وحدت 14(بین پنجراه و مقدم)
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: تقاطع مجلسی
 • مکــــان: تقاطع مجلسی طبرسی
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: میدان مفتح
 • مکــــان: میدان مفتح
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: دانش
 • مکــــان: دانش غربی سرای بلور
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: هدایت موسوی قوچانی
 • مکــــان: هدایت موسوی قوچانی پارک حجاب
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار سیدرضی
 • مکــــان: سیدرضی 24(جهت استند بغل بدون تابلو)
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار پیروزی
 • مکــــان: تقاطع پیروزی هفت تیر(جهت استند بدون تابلو)
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار پیروزی
 • مکــــان: ابتدای پیروزی جام عسل
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوا رپیروزی
 • مکــــان: بلوار پیروزی-پیروزی17(جهت استند بغل بدون تابلو)
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: سایبورد
 • ابـــــعاد: 10*2.6
 • روشنایی: ندارد
 • شهـــــر: مشهد
 • منطقــه: بلوار وحدت
 • مکــــان: بلوار وحدت وحدت 14(بین پنجراه و مقدم)
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
لیست بیلبوردها
# کد آدرس متراژ ابعاد
1 بلوار وکیل آباد-بین جلال آل احمد و بلوار سیدرضی 54 متر مربع 3*18
2 بلوار وکیل آباد-بین جلال آل احمد و سید رضی 54 متر مربع 3*18
3 بلوار وکیل آباد- بین دانش آموز و دانشجو (بعد از بلوار دانش آموز) 45 متر مربع 3*15
4 بلوار وکیل آباد-بین دانش آموز و دانشجو (بعد از بلوار دانش آموز) 45 متر مربع 3*15
5 بلوار وکیل آباد-ابتدای بلوار اقبال لاهوری 45 متر مربع 3*15
6 بلوار وکیل آباد-ابتدای بلوار اقبال لاهوری 45 متر مربع 3*15
7 بلوار وکیل آباد-مجتمع پردیس 30 متر مربع 3*22
8 بلوار وکیل آباد- مجتمع پردیس 45 متر مربع 3*22
9 بلوار مدرس-ابتدای خیابان مدرس-چهارراه مدرس 36 متر مربع 3*12
10 بلوار مدرس-ابتدای خیابان مدرس-چهارراه مدرس 30 متر مربع 3*10
11 بلوار خیام-بین چهارراه خیام و میدان سپاد-جنب پسران کریم 36 متر مربع 3*12
12 بلوار خیام-بین چهارراه خیام و میدان سپاد-جنب پسران کریم 36 متر مربع 3*12
13 خیابان مطهری- نبش مطهری 43 30 متر مربع 3*10
14 خیابان مطهری-نبش مطهری 43 30 متر مربع 3*10
15 بزرگراه امام علی (ع)- میدان امام علی (ع) 45 متر مربع 3*15
16 بزرگراه امام علی (ع)-میدان امام علی (ع) 45 متر مربع 3*15
17 بلوارامامیه-بین امامیه 5 و 7 30 متر مربع 3*10
18 بلوار امامیه-بین امامیه 5و 7 30 متر مربع 3*10
19 بلوا رشاهد-شاهد 17 36 متر مربع 3*12
20 بلوار شاهد -شاهد 17 36 متر مربع 3*12
21 بزرگراه آزادی-آزادی 117-ابتدای بلوار میثاق 54 متر مربع 3*18
22 بزرگراه آزادی- آزادی 117-ابتدای بلوار میثاق 54 متر مربع 3*18
23 بزرگراه آزادی-نبش آزادی 111 36 متر مربع 3*12
24 بزرگراه آزادی-نبش آزادی111 36 متر مربع 3*12
25 بزرگراه آزادی -نبش آزادی105 45 متر مربع 3*15
26 بزرگراه آزادی-نبش آزادی 105 36 متر مربع 18*3
27 بزرگراه آزادی-ابتدای جانباز 54 متر مربع 18*3
28 بلوار فرامرز عباسی 36 متر مربع 3*12
29 بلوا رفرامرز عباسی 30 متر مربع 3*10
30 بزرگراه شهید چراغچی-نبش چراغچی 68-بین میدان شهید فهمیده و میدان خیام 45 متر مربع 15*3
31 43 بزرگراه شهید چراغچی-نبش چراغچی 68-بین میدان شهید فهمیده و میدان خیام 45 متر مربع 15*3
32 بزرگراه شهید چراغچی-میدان فهمیده 36 متر مربع 12*3
33 بزرگراه شهید چراغچی-میدان فهمیده 36 متر مربع 12*3
34 بزرگراه شهید چراغچی- بعد از میدان خیام-نرسیده به ابوطالب 45 متر 15*3
35 بزرگراه شهید چراغچی-بین چراغچی 36-38 45 متر مربع 15*3
36 صد متری پل فجر- ( بزرگراه همت- بعد از پل فجر) 45 متر مربع 15*3
37 صدمتری پل فجر-(بزرگراه همت-بعد از پل فجر) 45 مترمربع 15*3
38 خیابان خواجه ربیع-جنب پایانه خواجه ربیع 36 متر مربع 12*3
39 خیابان خواجه ربیع-جنب پایانه خواجه ربیع 33 متر مربع 11*3
40 بزرگراه غدیر-بین میدان غدیر و بلوار مصلی- شهرک شهید بهشتی 45 متر مربع 15*3
41 بزرگراه غدیر-بین میدان غدیر و بلوار مصلی-شهرک شهید بهشتی 45 متر مربع 15*3
42 خیابان طبرسی- نبش طبرسی 58 30 متر مربع 10*3
43 خیابان طبرسی-نبش طبرسی 58 30 متر مربع 10*3
44 بلوار مصلی-میدان عدالت 54 متر مربع 18*3
45 بلوار مصلی-میدان عدالت 54 متر مربع 18*3
46 بلوار توس - توس 10 36 متر مربع 12*3
47 بلوار توس -توس 10 36 متر مربع 12*3
48 بلوار توس-توس 65 30 متر مربع 10*3
49 بلوار توس-توس 65 30 متر مربع 10*3
50 بلوار نبوت-پشت بازار بزرگ فردوسی 30 متر مربع 10*3
51 بلوار نبوت-پشت بازار بزرگ فردوسی 30 متر مربع 3*10
52 خیابان رسالت-نبش رسالت 65-(بین رسالت 65-63) 30 متر مربع 3*10
53 خیابان رسالت -نبش رسالت65-(بین رسالت 65-63) 30 متر مربع 3*10
54 میدان راه آهن ضلع شمال شرقی 40 متر مربع 4*10
55 میدان آزادی-کترینگ رضایی 140 متر مربع 7*20
56 چهارراه دانشجو-ضلع جنوب غربی 24 مترمربع 3*8
57 0 بلوار خیام-چهارراه ششصددستگاه (چهارراه ارشاد) 40 متر مربع 4*10
58 000 میدان استقلال-ضلع شرقی 48 مترمربع 4*12
59 01 میدان استقلال-ضلع شرقی 48 مترمربع 4*12
60 04 بلوار آزادی-حدفاصل میدان استقلال و میدان قائم 63 مترمربع 3.50*18
61 05 بلوار ملک آباد-ابتدای بزرگمهر 45مترمربع 3.75*12
62 06 بلوار ملک آباد-ابتدای بزرگمهر 45 مترمربع 3.75*12
63 بلوار آزادی-حدفاصل میدان استقلال و میدان قائم 63 مترمربع 3.50*18
64 میدان آزادی - ضلع جنوب غربی ( دانشگاه فردوسی) 140 متر مربع 7*20
65 سناباد- تقاطع کلاهدوز 38.25 متر مربع 4/5*8/5
66 S001 میدان آزادی-ابتدای بلوار ملک آباد ضلع شمال شرقی-سی گل 26 مترمربع 10*2.6
67 s002 میدان آزادی-ابتدای بلوار وکیل آباد-روبروی پارک ملت 26 مترمربع 10*2.6
68 s003 تقاطع بلوار خیام-ارشاد 26 مترمربع 10*2.6
69 S004 بلوار آزادی-ابتدای سجاد 26 مترمربع 10*2.6
70 S005 بلوار آزادی-نرسیده به میدان استقلال 26 مترمربع 10*2.6
71 S006 بلوار آزادی-آزادی 34 26 مترمربع 10*2.6
72 S007 بلوار آزادی-ابتدای بلوار معلم 26 مترمربع 10*2.6
73 S008 تقاطع بلوار آزادی-جانباز 26 مترمربع 10*2.6
74 S009 بزرگراه کلانتری-نرسیده به درب دانشگاه 26 مترمربع 10*2.6
75 S010 بزرگراه کلانتری-نرسیده به میدان جمهوری- کلانتری 2 26 مترمربع 10*2.6
76 S011 بلوار وکیل آباد- ابتدای بلوار امامت و سه راه آزادشهر 26 مترمربع 10*2.6
77 S012 بلوار وکیل آباد-ابتدای بلوا رسید رضی 26 مترمربع 10*2.6
78 S013- بلوار وکیل آباد -ابتدای بلوار دانشجو 26 مترمربع 10*2.6
79 S014 بلوار وکیل آباد- ابتدای صدف 26 مترمربع 10*2.6
80 S015 بلوار وکیل آباد- ابتدای دندانپزشکان 26 مترمربع 10*2.6
81 S016 بلوار وکیل آباد- ابتدای بلوار هفت تیر 26 مترمربع 10*2.6
82 S017 بلوا روکیل آباد-ابتدای صیاد شیرازی (هتل پلرس) 26 مترمربع 10*2.6
83 S018 کد S018- بلوار وکیل آباد-ابتدای کوثر 26 مترمربع 10*2.6
84 S019 بلوار وکیل آباد-مقابل دانشگاه فردوسی 26 مترمربع 10*2.6
85 S020 ابتدای بلوار وکیل آباد به سمت مشهد پل پرتویی 26 مترمربع 10*2.6
86 S021 کد S021- بلوار وکیل آباد- ابتدای پل نمایشگاه 26 مترمربع 10*2.6
87 S022 بلوار وکیل آباد-بعد از پل نمایشگاه- به طرف طرقبه و شاندیز 26 مترمربع 10*2.6
88 S023 بلوار وکیل آباد-ابتدای بلوار هاشمیه 26 مترمربع 10*2.6
89 S024 بلوار وکیل آباد-ابتدای اقبال لاهوری 26 مترمربع 10*2.6
90 S025 بلوار وکیل آباد- ابتدای هنرستان 26 مترمربع 10*2.6
91 S026 تقاطع بلوار هفت تیر-صارمی 26 مترمربع 10*2.6
92 S027 بلوا رپیروزی-پیروزی 47 26 مترمربع 10*2.6
93 S028 تقاطع پیروزی-صیاد-ضلع جنوب غربی 26 مترمربع 10*2.6
94 S029 تقاطع کوثر و صارمی- دور میدان 26 مترمربع 10*2.6
95 S030 تقاطع هاشمیه و صارمی-دور میدان 26 مترمربع 10*2.6
96 S031 تقاطع بلوار فکوری-دلاوران 26 مترمربع 10*2.6
97 S032 بلوار هنرستان-تقاطع هنرستان-صارمی 26 مترمربع 10*2.6
98 S033 بلوار باهنر-تقاطع باهنر 5و3 26 مترمربع 10*2.6
99 S034 میدان فلسطین ابتدای منتظری-ضلع شمال شرقی 26 مترمربع 10*2.6
100 S035 میدان فلسطین-ابتدای بلوار ملک آباد 26 مترمربع 10*2.6
101 S036 بلوار ملک آباد-ابتدای بزرگمهر 26 مترمربع 10*2.6
102 S037 بلوار خیام شمالی-ابتدای بلوار توس 26 مترمربع 10*2.6
103 S039 بلوار شاهد-جنب هتل همای شماره2-دید از بلوار جانباز جنوبی 26 مترمربع 10*2.6
104 S041 چهارراه خیام سجاد-مقابل مسکن و شهرسازی 26 مترمربع 10*2.6
105 S042 بلوار ملک آباد-ابتدای سه راه خیام 26 مترمربع 10*2.6
106 S043 سه راه فلسطین-دید از میدان راهنمایی 26 مترمربع 10*2.6
107 S044 بلوار آموزگار-تقاطع دانشجو-آموزگار 26 مترمربع 10*2.6
108 S045 میدان راهنمایی-ضلع شمال غربی 26 مترمربع 10*2.6
109 S046 بلوار سازمان آب تقاطع صادقی-اسفندیانی-مقابل بازار گوهر شاد 26 مترمربع 10*2.6
110 S047 تقاطع مجد-آبکوه 26 مترمربع 10*2.6
111 S048 بلوار کلاهدوز-تقاطع کلاهدوز و آبکوه 26 مترمربع 10*2.6
112 S049 بلوار احمدآباد-تقاطع کلاهدوز-احمدآباد 26 مترمربع 10*2.6
113 S050 میدان بسیج-ابتدای خیابان بهار 26 مترمربع 10*2.6
114 S051 بلوار سازمان آب-تقاطع صادقی-ارشاد-ضلع جنوب غربی 26 مترمربع 10*2.6
115 S052 کد S052-میدان جانباز-ضلع شمال غربی 26 مترمربع 10*2.6
116 S053 میدان فردوسی-ضلع شمال غربی(بلوار فردوسی) 26 مترمربع 10*2.6
117 S054 میدان فردوسی-ضلع جنوب غربی(بلوار سازمان آب) 26 مترمربع 10*2.6
118 S055 بلوار سید رضی-سید رضی 50 26 مترمربع 10*2.6
119 S056 بلوار معلم-فارغ التحصیلان(جهت استند بدون تابلو به دلیل کابل برق) 26 مترمربع 10*2.6
120 S057 بلوار شفاء-بلوار عبدالمطلب 26 مترمربع 10*2.6
121 S058 میدان الماس شرق 26 مترمربع 10*2.6
122 S059 بلوار معلم-میدان دانش 26 مترمربع 10*2.6
123 S060 میدان معلم-معلم17-جنب فضای سبز 26 مترمربع 10*2.6
124 S061 تقاطع بلوار معلم-دانش آموز 26 مترمربع 10*2.6
125 S062 قاسم آباد-میدان فلاحی(دانشگاه خیام) 26 مترمربع 10*2.6
126 S063 قاسم آباد-استاد یوسفی 17(دانشگاه آزاد) 10*2.6
127 S064 میدان امام علی-ابتدای امامیه 4-2 26 مترمربع 10*2.6
128 S065 قاسم آباد-میدان حجاب-ضلع جنوب شرقی 26 مترمربع 10*2.6
129 S066 قاسم آباد-تقاطع امامیه و شاهد(ضلع شمال شرقی) 26 مترمربع 10*2.6
130 S067 قاسم آباد-انتهای شاهد-پلیس راه امام هادی 10*2.6
131 S068 تقاطع بلوار خیام-فردوسی 26 مترمربع 10*2.6
132 S069 قاسم آباد-چهارراه اندیشه 26 مترمربع 10*2.6
133 S070 تقاطع بلوار فکوری-سرافرازان 26 مترمربع 10*2.6
134 S071 بلوار پیروزی-میدان اقبال-ضلع جنوب شرقی 26 مترمربع 10*2.6
135 S072 بلوار پیروزی-حدفاصل لادن واقبال 10*2.6
136 S073 سه راه کاشانی 26 مترمربع 10*2.6
137 S074 میدان امام خمینی-ضلع شمال غربی 26 مترمربع 10*2.6
138 S075 خیابان امام خمینی 26-روبروی بانک ملی 26 مترمربع 10*2.6
139 S076 امام خمینی-سه راه دارایی 26 مترمربع 10*2.6
140 S077 چهار طبقه(جهت استند بغل تابلو ندارد) 26 مترمربع 10*2.6
141 S078 میدان ده دی-دور میدان 26 مترمربع 10*2.6
142 S079 میدان حافظ 26 مترمربع 10*2.6
143 S080 انتهای بلوار نامجو-میدان جهاد 26 مترمربع 10*2.6
144 S081 چهارراه استانداری-روبروی بیمارستان بنت الهدی 26 مترمربع 10*2.6
145 S082 جمهوری اسلامی-ابتدای بلوار فرودگاه-زیر پل غدیر 10*2.6
146 S083 چهارراه نخریسی 26 مترمربع 10*2.6
147 S084 بلوار جمهوری اسلامی-چهارراه مقدم-روبروی شهرداری منطقه 7 26 مترمربع 10*2.6
148 S085 مصلی-جنب خشکبار مصلی 26 مترمربع 10*2.6
149 S086 خیابان شهید رستمی-تقاطع مصلی 26 مترمربع 10*2.6
150 S087 خواجه ربیع-بلوار بهن-بین بهمن 38-36 26 مترمربع 10*2.6
151 S088 خواجه ربیع-بلوار بهمن-بهمن2 26 مترمربع 10*2.6
152 S090 امت-ایثار 26 مترمربع 10*2.6
153 S091 چهارراه سیلو-خیابان گاز-رسالت 16 26 مترمربع 10*2.6
154 S093 میدان امام حسین-جنب مسجد 26 مترمربع 10*2.6
155 S094 خیابان فدائیان اسلام-تقاطع پروین اعتصامی 26 مترمربع 10*2.6
156 S096 بلوار میثاق-میدان مجیدیه-به سمت پلیس راه 26 مترمربع 10*2.6
157 S097 بلوار مجیدیه-مجیدیه 33 10*2.6
158 S098 قاسم آباد-میدان مادر 26 مترمربع 10*2.6
159 S099 S099 26 مترمربع 10*2.6
160 S100 قاسم آباد-محمدیه 23-جنب دانشگاه آزاد 26 مترمربع 10*2.6
161 S101 بلوار میثاق-قاسم آباد-تقاطع میثاق -امامیه 26 مترمربع 10*2.6
162 S102 -قاسم آباد-بلوار الهیه-میدان ولیعصر 26 مترمربع 10*2.6
163 S103 بلوار میثاق-قاسم آباد-میدان مجیدیه-به سمت نمایشگاه 26 مترمربع 10*2.6
164 S104 قاسم آباد-بلوار شاهد-شاهد2 26 مترمربع 10*2.6
165 S105 تقاطع کامیاب-عبادی(بلوار راه آهن) 26 مترمربع 10*2.6
166 S106 پایانه انقلاب 26 مترمربع 10*2.6
167 S107 خیابان خواجه ربیع-مهر مادر-یوسف زاده 26 مترمربع 10*2.6
168 S108 انتهای فدائیان اسلام-پایانه غدیر 26 مترمربع 10*2.6
169 S109 بلوار ابوطالب-ابوطالب70 26 مترمربع 10*2.6
170 S110 بلوار میامی-بلوار کرامت-میدان جمعه بازار 26 مترمربع 10*2.6
171 S111 تقاطع میرزا کوچک خان-مجلسی-شهرداری منطقه 5 26 مترمربع 10*2.6
172 S112 میدان فهمیده-پارک پردیس 26 مترمربع 10*2.6
173 S113 بلوار سیدی-تقاطع بلوار صبا-ثامن 26 مترمربع 10*2.6
174 S095 خیابان پنج تن-پنج تن45 26 مترمربع 10*2.6
175 S114 اول خیابان گلشهر-خیابان آوینی 26 مترمربع 10*2.6
176 S115 میدان شریعتی(تقی آباد)-ابتدای خیابان بهار 26 مترمربع 10*2.6
177 S116 بلوار هاشمیه-هاشمیه 51 26 مترمربع 10*2.6
178 S117 بلوار پیروزی-خاقانی 26 مترمربع 10*2.6
179 S118 میدان جوان ابتدای فکوری 26 مترمربع 10*2.6
180 S119 میدان معراج جاده قدیم قوچان 26 مترمربع 10*2.6
181 S120 بلوار وحدت وحدت 14(بین پنجراه و مقدم) 26 مترمربع 10*2.6
182 S121 تقاطع مجلسی طبرسی 26 مترمربع 10*2.6
183 S122 میدان مفتح 26 مترمربع 10*2.6
184 S123 دانش غربی سرای بلور 26 مترمربع 10*2.6
185 S124 هدایت موسوی قوچانی پارک حجاب 26 مترمربع 10*2.6
186 S125 سیدرضی 24(جهت استند بغل بدون تابلو) 26 مترمربع 10*2.6
187 S126 تقاطع پیروزی هفت تیر(جهت استند بدون تابلو) 26 مترمربع 10*2.6
188 S127 ابتدای پیروزی جام عسل 26 مترمربع 10*2.6
189 S128 بلوار پیروزی-پیروزی17(جهت استند بغل بدون تابلو) 26 مترمربع 10*2.6
190 S120 بلوار وحدت وحدت 14(بین پنجراه و مقدم) 26 مترمربع 10*2.6