تبلیغات     محیطی
در عرصه رقابت ، همواره انهایی موفقترند که با شناخت کافی از بازار عرضه و تقاضا، با معرفی جذاب و اصولی محصولات و خدمات خود مشتری را متقاعد کنند و چیزی ارایه دهند که بهترین باشد. در این راستا بخش تولید فراهنگ با استفاده از هنر تاثیر گذاری در دنیای مدرن و جدیدترین امکانات تصویربرداری و تصویر سازی، همراه با لوازم مدرن حرکتی زمینی و پروازی ، امکانات نورپردازی و جلوه های ویژه و طراحی سه بعدی و گرافیک کامپیوتری توسط هنرمندان دانش اموخته این مجموعه ، توانسته است با اجرای پروژه های تبلیغاتی، تلویزیونی و سینمایی تاثیر بسزایی در عرصه رقابت و معرفی محصولات و خدمات داشته باشد.
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 5*9
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: خروجی فرودگاه (تابلو سمت راست)
 • موقعیت: خروجی فرودگاه
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات: قابل واگذاری
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*6
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوارفرودگاه، بعد از خروجی فرودگاه
 • موقعیت: به سمت شهر
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 6*10
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان امیرکبیر، ورودی بلوار ساحل
 • موقعیت: ورودی بلوار ساحل
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 2*2
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار زیتون، روبروی دیپلمات
 • موقعیت: روبروی دیپلمات ( دو وجهی)
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 12*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: فرودگاه ( تابلوی سوم و چهارم)
 • موقعیت: فرودگاه
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 5*9
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان دلیران، دید از میدان و بلوار آشنا
 • موقعیت: دید از میدان و بلوار آشنا
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 5*9
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار تهران، ورودی و خروجی شهرک صدف ( دو وجهی)
 • موقعیت: ورودی و خروجی شهرک صدف ( دو وجهی)
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار ایران، روبروی ورودی شرکت عمران و خدمات
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 5*9
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان دلیران، دید از میدان صدف
 • موقعیت: دید از میدان صدف
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 5*9
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان امیرکبیر، دور میدان
 • موقعیت: دور میدان
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 6*10
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان هرمز، جنب هایپرپاندا
 • موقعیت: جنب هایپرپاندا
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 5*9
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان امیرکبیر، ورودی کارتینگ
 • موقعیت: ورودی کارتینگ
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 6*10
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان هرمز، ورودی بلوار ملل
 • موقعیت: ورودی بلوار ملل ( دید از میدان)
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 4*6
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان سنایی
 • موقعیت: میدان سنایی
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 6*10
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان هرمز، دید از فرودگاه و میدان ملل
 • موقعیت: دید از فرودگاه و میدان ملل
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 7*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: انتهای بلوار ایران - پیچ فرانسه(تابلو افقی)
 • موقعیت: پیچ فرانسه
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 2*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان خلیج فارس
 • موقعیت: دور میدان
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 2*2
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بعد از خروجی سازمان ( تابلوی اول)
 • موقعیت: تابلو اول
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 2*2
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار زیتون، روبروی بازار زیتون
 • موقعیت: روبروی بازار زیتون - دو وجهی
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 5*9
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان پردیس
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار ایران، روبروی شرکت سرمایه گذاری
 • موقعیت: دو وجهی
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار ایران،روبروی ورودی بندرگاه ( تابلوی اول)
 • موقعیت: دووجهی
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوا ردلیران
 • موقعیت: فرودگاه به شهر
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان نوبنیاد
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار ایران قبل از شرکت عمران و خدمات
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: 200 متر قبل از خروجی بلوار غروب کیش
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: 300متر قبل از خروجی بلوار غروب کیش
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: قبل از هتل مارینا پارک و برجهای دوقلو
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان ملل به سمت صدف
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان صدف به سمت میدان ملل
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: قبل از مرکز تجاری دامون
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: قبل از میدان صدف از سمت میدان ملل
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار ایران،به سمت پیچ فرانسه
 • موقعیت: تابلوی اول
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار ایران،به سمت پیچ فرانسه
 • موقعیت: تابلو دوم
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار ایران به سمت پیچ فرانسه
 • موقعیت: تابلوی سوم
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار تهران،بعد از ورودی لوپ دیدار
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار تهران، به سمت امیرکبیر
 • موقعیت: تابلوی اول
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار تهران، به سمت امیرکبیر
 • موقعیت: تابلوی دوم
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار رودکی، قبل از میدان پردیس
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار شهر آفتاب، ورودی شهر آفتاب
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار فرودگاه، به سمت شهر
 • موقعیت: تابلوی اول
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوا رشهر آفتاب
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار شهر آفتاب قبل از هتل داریوش
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار فرودگاه، به سمت شهر
 • موقعیت: تابلوی دوم
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار ولایت، قبل از دانشگاه تهران
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار نیما، قبل از هتل پالاس
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار نیما،قبل از هتل پارسیس
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار فرودگاه به سمت فرودگاه
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: خیابان مروارید،ورودی آذربایجان
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: پلاژ بانوان
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: خروجی شهرک صدف، قبل از میدان صدف
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: فاز خدمتی F (میرمهنا)
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان هرمز، بعد از هایپر پاندا
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار خیام، قبل از پردیس 2
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: لوپ دیدار،قبل از خروجی برج صدف
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: لوپ دیدار،قبل از خروجی برج صدف
 • موقعیت: روبروی اداره پست
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: لوپ دیدار، بعد از خروجی برج صدف
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان پارس، به سمت سه راه مرجان
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار آشنا
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان فرودگاه
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان قشم از سمت صدف
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان صدف
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان ملل از سمت میدان صدف
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان قشم به سمت صدف
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: خیابان مجاور پارک شهر به سمت شهرک صدف
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان ملل به سمت فرودگاه
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: ورودی درخت سبز
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار غروب کیش
 • موقعیت: ورودی فاز (A و F1 )
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: استرالایت بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*4
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: میدان هرمز،ورودی بیمارستان کیش
 • موقعیت:
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 6*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: پیچ فرانسه - تابلوی عمودی
 • موقعیت: پیچ فرانسه - تابلوی عمودی
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 3*2
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: بلوار میر مهنا - دور برگردان- روبروی هتل گلدیس
 • موقعیت: دور برگردان- روبروی هتل گلدیس
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 5*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: ورودی بلوار مروارید ( تابلوی اول و دوم)
 • موقعیت:
 • وضعیت: درحال اکران
 • پایان اکران:
 • توضیحات: ( تابلوی اول و دوم)
 • نوع تابلو: بیلبورد
 • ابـــــعاد: 5*3
 • روشنایی: دارد
 • شهـــــر: کیش
 • منطقــه: جزیره کیش
 • مکــــان: ورودی نوبنیاد
 • موقعیت: ورودی نوبنیاد
 • وضعیت: قابل واگذاری
 • پایان اکران:
 • توضیحات:
لیست بیلبوردها
# کد آدرس متراژ ابعاد
1 خروجی فرودگاه (تابلو سمت راست) 45 متر مربع 5*9
2 بلوارفرودگاه، بعد از خروجی فرودگاه 18 مترمربع 3*6
3 میدان امیرکبیر، ورودی بلوار ساحل 60 مترمربع 6*10
4 بلوار زیتون، روبروی دیپلمات 4 متر مربع 2*2
5 فرودگاه ( تابلوی سوم و چهارم) 48 مترمربع 12*4
6 میدان دلیران، دید از میدان و بلوار آشنا 45 متر مربع 5*9
7 بلوار تهران، ورودی و خروجی شهرک صدف ( دو وجهی) 45 متر مربع 5*9
8 بلوار ایران، روبروی ورودی شرکت عمران و خدمات 18 مترمربع 3*3
9 میدان دلیران، دید از میدان صدف 45 مترمربع 5*9
10 میدان امیرکبیر، دور میدان 45 مترمربع 5*9
11 میدان هرمز، جنب هایپرپاندا 60 مترمربع 6*10
12 میدان امیرکبیر، ورودی کارتینگ 45مترمربع 5*9
13 میدان هرمز، ورودی بلوار ملل 60 مترمربع 6*10
14 میدان سنایی 24مترمربع 4*6
15 میدان هرمز، دید از فرودگاه و میدان ملل 60 مترمربع 6*10
16 انتهای بلوار ایران - پیچ فرانسه(تابلو افقی) 28 مترمربع 7*4
17 میدان خلیج فارس 6مترمربع 2*3
18 بعد از خروجی سازمان ( تابلوی اول) 4مترمربع 2*2
19 بلوار زیتون، روبروی بازار زیتون 4متر مربع 2*2
20 میدان پردیس 45مترمربع 5*9
21 بلوار ایران، روبروی شرکت سرمایه گذاری 18 مترمربع 3*3
22 بلوار ایران،روبروی ورودی بندرگاه ( تابلوی اول) 18مترمربع 3*3
23 بلوا ردلیران 12متر مربع 3*4
24 میدان نوبنیاد 12مترمربع 3*4
25 بلوار ایران قبل از شرکت عمران و خدمات 12مترمربع 3*4
26 200 متر قبل از خروجی بلوار غروب کیش 12مترمربع 3*4
27 300متر قبل از خروجی بلوار غروب کیش 12مترمربع 3*4
28 قبل از هتل مارینا پارک و برجهای دوقلو 12مترمربع 3*4
29 میدان ملل به سمت صدف 12مترمربع 3*4
30 میدان صدف به سمت میدان ملل 12مترمربع 3*4
31 قبل از مرکز تجاری دامون 12مترمربع 3*4
32 قبل از میدان صدف از سمت میدان ملل 12مترمربع 3*4
33 بلوار ایران،به سمت پیچ فرانسه 12مترمربع 3*4
34 بلوار ایران،به سمت پیچ فرانسه 12مترمربع 3*4
35 بلوار ایران به سمت پیچ فرانسه 12مترمربع 3*4
36 بلوار تهران،بعد از ورودی لوپ دیدار 12مترمربع 3*4
37 بلوار تهران، به سمت امیرکبیر 12مترمربع 3*4
38 بلوار تهران، به سمت امیرکبیر 12مترمربع 3*4
39 بلوار رودکی، قبل از میدان پردیس 12مترمربع 3*4
40 بلوار شهر آفتاب، ورودی شهر آفتاب 12مترمربع 3*4
41 بلوار فرودگاه، به سمت شهر 12مترمربع 3*4
42 بلوا رشهر آفتاب 12مترمربع 3*4
43 بلوار شهر آفتاب قبل از هتل داریوش 12مترمربع 3*4
44 بلوار فرودگاه، به سمت شهر 12مترمربع 3*4
45 بلوار ولایت، قبل از دانشگاه تهران 12مترمربع 3*4
46 بلوار نیما، قبل از هتل پالاس 12مترمربع 3*4
47 بلوار نیما،قبل از هتل پارسیس 12مترمربع 3*4
48 بلوار فرودگاه به سمت فرودگاه 12مترمربع 3*4
49 خیابان مروارید،ورودی آذربایجان 12مترمربع 3*4
50 پلاژ بانوان 12مترمربع 3*4
51 خروجی شهرک صدف، قبل از میدان صدف 12مترمربع 3*4
52 فاز خدمتی F (میرمهنا) 12مترمربع 3*4
53 میدان هرمز، بعد از هایپر پاندا 12مترمربع 3*4
54 بلوار خیام، قبل از پردیس 2 12مترمربع 3*4
55 لوپ دیدار،قبل از خروجی برج صدف 12مترمربع 3*4
56 لوپ دیدار،قبل از خروجی برج صدف 12مترمربع 3*4
57 لوپ دیدار، بعد از خروجی برج صدف 12مترمربع 3*4
58 میدان پارس، به سمت سه راه مرجان 12مترمربع 3*4
59 بلوار آشنا 12مترمربع 3*4
60 میدان فرودگاه 12مترمربع 3*4
61 میدان قشم از سمت صدف 12مترمربع 3*4
62 میدان صدف 12مترمربع 3*4
63 میدان ملل از سمت میدان صدف 12مترمربع 3*4
64 میدان قشم به سمت صدف 12مترمربع 3*4
65 خیابان مجاور پارک شهر به سمت شهرک صدف 12مترمربع 3*4
66 میدان ملل به سمت فرودگاه 12مترمربع 3*4
67 ورودی درخت سبز 12مترمربع 3*4
68 بلوار غروب کیش 12مترمربع 3*4
69 میدان هرمز،ورودی بیمارستان کیش 12مترمربع 3*4
70 پیچ فرانسه - تابلوی عمودی 18 مترمربع 6*3
71 بلوار میر مهنا - دور برگردان- روبروی هتل گلدیس 12 مترمربع 3*2
72 ورودی بلوار مروارید ( تابلوی اول و دوم) 30 مترمربع 5*3
73 ورودی نوبنیاد 15 مترمربع 5*3